CS Management

CS Management svojim klijentima nudi savjetodavne usluge sa ciljem financiranja poslovne ideje putem kreditiranja poslovnih banaka, HBOR-a, HAMAG-BICRO agencije...

Gdje je moguće, CSM osigurava bespovratna sredstva iz fondova EU.

U okviru bilo kojeg projekta CS Management može osigurati i izgradnju objekata (uključujući instalacije) čime bi se maksimalno iskoristio potencijal projekta i ostvarile znatne uštede u provedbi.

BESPOVRATNA SREDSTVA — Mjera 6.1 - Potpora mladim poljoprivrednicima
R. br. Naziv korisnika Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta Status projekta
1 . OPG Gospodnetić Marina Modernizacija i povećanje ekonomske vrijednosti OPG-a 395.100,00 kn Odobreno
2 . OPG Ana Franulić Modernizacija i povećanje ekonomske vrijednosti OPG-a 393.000,00 kn Odobreno
3 . OPG Oreb Nedi Modernizacija i povećanje ekonomske vrijednosti OPG-a 387.300,00 kn Odobreno
BESPOVRATNA SREDSTVA — Mjera 6.2.1 - Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti
R. br. Naziv korisnika Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta Status projekta
1 . OPG Mamut Ante Ulaganje u opremanje ruralne kuće za odmor i izgradnju bazena 740.489,95 kn Odobreno
2 . OPG Gospodnetić Jakša Ulaganje u izgradnju ruralne kuće za odmor 671.955,00 kn Odobreno
3 . OPG Jugović Ivo Ulaganje u izgradnju ruralne kuće za odmor 919.953,15 kn Odobreno
4 . OPG Oreb Nedi Ulaganje u izletište 522.300,00 kn Odobreno
5 . OPG Šantić Pero Rekonstrukcija i opremanje ruralne kuće za odmor 379.168,03 kn Odobreno
BESPOVRATNA SREDSTVA — Mjera 6.3.1 - Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
R. br. Naziv korisnika Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta Status projekta
1 . OPG Vrandečić Igor Modernizacija i povećanje SO vrijednosti podizanjem nasada badema i smokava 113.240,00 kn Odobreno
2 . OPG Trebotić Petar Podizanje nasada agruma u svrhu modernizacije i povećanja SO vrijednosti OPG-a 116.850,00 kn Odobreno
5 . OPG Arbunić Marino Modernizacija i povećanje ekonomske vrijednosti OPG-a 120.000,00 kn Odobreno
6 . OPG Novaković Dario Modernizacija i povećanje ekonomske vrijednosti OPG-a 113.800,00 kn Odobreno
7 . OPG Drpić Fanita Modernizacija i povećanje ekonomske vrijednosti OPG-a 114.900,00 kn Odobreno
8 . OPG Dubravčić Ivo Modernizacija i povećanje ekonomske vrijednosti OPG-a 117.000,00 kn Odobreno
9 . OPG Dominis Franko Modernizacija i povećanje ekonomske vrijednosti OPG-a 119.500,00 kn Odobreno
10 . OPG Jugović Ivo Modernizacija i povećanje ekonomske vrijednosti OPG-a 113.800,00 kn Odobreno
11 . OPG Matas Dasen Modernizacija i povećanje ekonomske vrijednosti OPG-a 114.600,00 kn Odobreno
12 . OPG Stipičić Mia Modernizacija i povećanje ekonomske vrijednosti OPG-a 125.300,00 kn Odobreno
13 . OPG Begović-Kleva Sadeta Modernizacija i povećanje ekonomske vrijednosti OPG-a 115.300,00 kn Odobreno
14 . OPG Dominis Marija Modernizacija i povećanje ekonomske vrijednosti OPG-a 112.800,00 kn Odobreno
15 . Cvitanić Frane Modernizacija i povećanje ekonomske vrijednosti OPG-a 112.000,00 kn Odobreno
17 . Kranjac Rajna Modernizacija i povećanje ekonomske vrijednosti OPG-a 115.000,00 kn Odobreno
18 . Uvodić Ivica Modernizacija i povećanje ekonomske vrijednosti OPG-a 111.747,00 kn Odobreno
BESPOVRATNA SREDSTVA — Mjera 6.4.1 - Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
R. br. Naziv korisnika Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta Status projekta
7 . OPG Arnerić Aleksandra Rekonstrukcija ruralne kuće za odmor 2.412.738,30 kn Odobreno
BESPOVRATNA SREDSTVA — Mjera 4 - Ulaganja u fizičku imovinu
R. br. Naziv korisnika Izradili (partnerstvo) Podmjera Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta Status projekta
4 . Stanić grupa d.o.o. (partnerstvo sa Paktor d.o.o.) CS Management j.d.o.o. i Paktor d.o.o. 4.2.1. - povećanje dodane vrijednosti proizvodima Ulaganje u tvornicu koncentrata soka od mandarine 30.000.000,00 kn Odobreno, korisnik odustao
KREDITIRANJE
R. br. Naziv korisnika Program kreditiranja Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta Status projekta
1 . CS Management j.d.o.o. HAMAG-BICRO ESIF Mali investicijski zajam Ulaganje u građevinsku opremu i gospodarsko vozilo 378.000,00 kn Odobreno
2 . Obrt RR Watersports HAMAG-BICRO ESIF Mali investicijski zajam Pokretanje poslovanja iznajmljivanja opreme za rekreaciju i sport 405.616,09 kn Odobreno
3 . Lintea d.o.o. Poslovna banka; HAMAG-BICRO jamstvo; Poticanje poduzeća prema zakonu o poticanju ulaganja Ulaganje u povećanje kapaciteta praone rublja 4.162.500,00 kn Odobreno
4 . SONNEN KLAR d.o.o. Investicijski kredit poslovne banke Ulaganje u novu praonicu za pranje hotelskog rublja 31.401.750,00 kn Odobreno
5 . Ugostiteljski obrt Šalvo Investicijski kredit poslovne banke; HAMAG-BICRO jamstvo: Subvencija kamatne stope SDŽ Ulaganje u razvoj Integralnog hotela 5.469.413,49 kn Odobreno
6 . Nikris d.o.o. Investicijski kredit poslovne banke Ulaganje u modernizaciju građevinskih strojeva 3.207.862,00 kn Odobreno
MINISTARSTVO TURIZMA — Konkurentnost turističkog gospodarstva
R. br. Naziv korisnika Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta Status projekta
1 . OPG Gospodnetić Nikola Ulaganje u izletište 382.280,62 kn Odobreno
2 . OPG Jugović Ivo Ulaganje u kušaonicu 293.279,69 kn Odobreno
3 . OPG Poklepović Ivica Modernizacija ruralne kuće za odmor 83.011,95 kn Odobreno
4 . OPG Mia Stipičić Ulaganje u kušaonicu 168.768,28 kn Odobreno
BESPOVRATNA SREDSTVA — Mjera 1.1 - Stvaranje i promicanje dodatnih vrijednosti ribarskih i marikulturnih proizvoda i novih kanala njihovog plasmana
R. br. Naziv korisnika Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta Status projekta
1 . Srdela d.o.o. Povećanje kapaciteta i poboljšanje konkurentnosti društva Srdela ulaganjem u rashladne komore 146.589,64 kn Odobreno
POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE
R. br. Naziv korisnika Mjera Naziv projekta Iznos sufinanciranja HZZ-a Status projekta
1 . Bravarija Branko j.d.o.o. Potpora za samozapošljavanje Pokretanje bravarske djelatnosti 55.000,00 kn Odobreno
2 . Green Project d.o.o. Potpora za samozapošljavanje Pokretanje građevinske djelatnosti 110.000,00 kn Odobreno
STRUKTURNI FONDOVI
R. br. Naziv korisnika Izradili (partnerstvo) Mjera Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta Status projekta
1 . KONČAR-ELEKTRIČNI UREĐAJI d.d. CS Management j.d.o.o. i Roterm d.o.o. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu "Končar Električni uređaji" d.d. 3.261.209,28 kn Odobreno